Elektriske

Sigum Fagerberg er agent for Auma aktuatorer i Norge. Vi leverer Auma elektriske aktuatorer for av/på drift, posisjoneringsdrift, regulering og kontinuerlig regulering for ventiler med mindre enn 1 omdreining (partturn) og ventiler med flere omdreininger (multiturn) fra åpen til lukke. Vi kan også levere aktuatorer for linjær bevegelse og aktuatorer med partturn rotasjon og lever arm. Aktuatormodellene dekker flere typer driftsspenninger, både likestrøm og vekselstrøm, 1-fase og 3-fase, også noen modeller med variabelhastighet og frekvensstyring. Auma aktuatorene kan også leveres med komplett styring som; analog, digital, Process controller (PID-regulator) og forskjellige typer BUS kommunikasjon.

Auma SA (R) multiturn aktuator
Elektrisk MULTITURN aktuator. VALGFRITT OPPSETT

Auma ED/EQ part-turn aktuator
Part-turn aktuator, 25-600Nm, on/off alt. 4-20mA

Auma SGC/SGCR part-turn kompaktaktuatorer
Den kompakte part-turn aktuatoren med integrert styring.

Auma SQ (R) part-turn aktuatorer
Elektrisk aktuator, On/Off,eller regulering. 90-gr. VALGFRITT OPPSETT

AUMA-7 elektrisk aktuator
For av/på drift, reguleringsdrift eller kontinueligdrift i hht. DIN EN 15714-2