Den tøffeste sensoren!

Baumer Cleverlevel er ingen vanlig nivåbryter. Den kan nemlig brukes til nesten alt!


Som nivåbryter gir den pålitelig deteksjon på alle medier;  væske, pulver, tørrstoff, granulat, skum og klebrige medier og har flere muligheter for montering i alle typer tanker.


De mange justeringsmulighetene gjør at bare fantasien setter begrensinger for bruk. Cleverlevel brukes som tørrkjøringsvakt, lekkasjesensor, vann i oljerele, for deteksjon av fett eller olje i avløp, overløpsvarsling og kan også justeres til å skille mellom to forskjellige medier. Ved dobbeltmantlede tanker eller der det er stor varmestråling brukes modellen med trinnløs justerbar forlenger. Den samme modellen brukes der det er risiko for belegg/oppbygging av medie i tanker.  Spør oss om demonstrasjon!