Helautomatiske prøvetakere fra Maxx

Sigum Fagerberg AS lanserer helautomatiske vannprøvetakere fra den tyske kvalitetsprodusenten Maxx.
 
Maxx helautomatiske prøvetakere sikrer nøyaktige, pålitelige og dokumenterbare vannprøver for vann, avløp og industri.
 
Det tilbys både batteridrevne portable enheter, stasjonære enheter for fast montering og mulighet for å skreddersy løsninger etter kundens behov.
 
Prøvetaking kan programmeres til å skje ved faste tidspunkter, ukedager, mengdeproporsjonalt eller ved spesifiserte hendelser.
Du bestemmer om prøver skal gå i samme flaske (snittprøvetaking) eller fordeles i flere flasker. Justering av prøvevolum er enkelt.
 
Maxx prøvetakere leveres med opp til 24 prøveflasker med volum fra 1 liter og opp til 25 liter.
Prøvekammeret kan utstyres med kjøling og automatisk distribusjon mellom prøveflaskene.
 
Om man ønsker en backup (f.eks vannprøver fra siste 24 døgn), kan prøvetakeren utstyres med kjøling, automatisk tømming og rengjøring av eldste prøveflaske.
Når alle prøveflaskene er fulle tømmes og rengjøres den første flasken og står klar for å ta imot nye prøver.
På denne måten sikrer man automatisk at prøver blir tatt om behovet for en senere analyse skulle oppstå.
 
Maxx prøvetakere har enkel og oversiktlig betjening.
En vannprøve kan foretas når som helst ved et tastetrykk, eller helautomatisk uten personell til stede.