Sammen blir vi sterkere!

Sigum AS og Fagerberg Norge AS er viktige leverandører av ventiler, aktuatorer og instrumentering til industri, offshore, VA, og kraftmarkedet i Norge.
Begge har i flere år vært eid av Indutrade AB

1. mail 2015 slo vi oss sammen og dannet Sigum Fagerberg AS. Vi vil med denne sammenslåingen styrke vårt servicenivå og tilstedeværelse hos kundene.