Kondenspotter

Sigum Fagerberg leverer alle typer av kondenspotter fra den tyske produsenten Gestra. Herunder flottørpotte, bimetallpotter og termodynamiske potter. Våre kondenspotter er: · Lett å vedlikeholde · Kan sjekkes, renses og repareres uten demontering fra rørsystemet/damprøret · Ombyttbar. Våre forskjellige kondenspotter har standariserte byggelengder og er derfor ombyttbare uten endring av rørsystemet. · Holder tett uten tap av frisk damp. · Har automatisk utlufting. · Er upåvirket av partikler. · Følger alle relevante DIN-standarder og krav. På forespørsel kan EN 10204 sertifikat leveres.

Bimetall
Flottør
Termisk