Fike

Sigum Fagerberg AS har et bredt program innenfor trykksikring. Sikkerhetsventiler, Sprengblekk, eksplosjonspaneler og aktive systemer for eksplosjonsbeskyttelse.

Sprengblekk
Trykkavlastn.panel
Eksplosjonisolering
Ekspl.beskyttelse