Aktuatorer

Sigum Fagerberg har et bredt program av aktuatorer. Pneumatiske, elektriske og hydrauliske. Kjente produsenter som Auma, Norbro, InterApp og Gefa. Posisjonsgivere fra bl.a. PMV.

Elektriske
Hydrauliske
Pneumatiske
Posisjonsgivere