Fike

Sigum Fagerberg AS har et bredt program innenfor trykk- og eksplosjonsikring. Sikkerhetsventiler, sprengblekk / rupture discs, eksplosjonspaneler og aktiv eksplosjonsbeskyttelse mot for eksempel støveksplosjoner. Vi er partner med produsenten Fike og har 24h service på våre produkter.

Sprengblekk
Trykkavlastn.panel
Eksplosjonisolering
Ekspl.beskyttelse