Veggmonterte prøvetakere - TP5W

Veggmontert helautomatisk vannprøvetaker

 

Helautomatisk vannprøvetaker. Kan tilkobles egne prøvebeholdere, eller frittstående kjøleskap . Programmerbar for automatiske vannprøver ved ett tastetrykk eller til faste tidspunkter, ukedager, mengdeproporsjonalt eller ved spesifiserte hendelser. 

Svært nøyaktig målevolum, enkel og oversiktlig programmeringTilbehør
Manualer
Tegninger
3D
Bilder
Sertifikater