Foxboro trykktransmitter

S-serie SIL2

 

Foxboro trykktransmittere med FoxCal gir deg forbedret nøyaktighet over et større måleområde - med automatisk sømløst valg av den optimale kalibreringskurven. Samtidig er det et vesentlig potensiale i redusert lagerhold der for eksempel èn Foxboro IDP10S kan dekke et måleområde der man tidligere måtte ha flere transmittere.

S-serien leveres med SIL2 som standard, og kan velges i 3 forskjellige ytelse/pris-nivåer som passer i din applikasjon.

Tilbehør
Manualer
Tegninger
3D
Bilder
Sertifikater