Copes Desuperheater VO

DN80 til DN500
PN16 - PN250
ANSI150-2500Lbs

 

Desuperheater brukes til å omforme overhetet damp til en tilstand
som kan brukes i et dampsystem. Ved bruk av damp til drift av
damputstyr ønsker man tilnærmet mettet damp.  
Damp fra dampkjelanlegg er som regel overhetet og grad av
overheting kan variere. Man kjøler ned dampen til en ønsket
temperatur ved å sprøyte forstøvet vann med en lavere temperatur
inn i den overhetede dampen for å oppnå riktig temperatur til forbruk.

Ta kontakt for mere informasjon kring dampomforming.
Produktblad

Tilbehør
Manualer
Tegninger
3D
Bilder
Sertifikater