Informasjonskapsler brukes for måling, annonsering og optimalisering. Ved å bruke nettstedet godtar du våre personvern- og sikkerhetsvilkår. Jeg forstår

Åpenhetsloven


Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. 
Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.
Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.HVA GJØR SIGUM FAGERBERG I FORHOLD TIL ÅPENHETSLOVEN:

Sigum Fagerberg AS er en del av det internasjonale teknologi- og industrikonsernet; Indutrade AB, hvor bærekraftig virksomhet og
respekt for enkeltpersoner er innlemmet i verdigrunnlaget. Det er viktig for oss at alle ansatte involvert i vår forsyningskjede
behandles med respekt og verdighet, at våre leverandører sørger for gode arbeidsforhold.
I tillegg til at etiske verdier er godt innarbeidet i vår organisasjon, har Indutrade AB sine egne retningslinjer forankret i konsernets Code of Conduct,
som alle våre leverandører nå må underskrive på. 

Målet med disse retningslinjene er å sikre at våre forsyningskjedeforhold er bygget på relevante verdier og vurderes rettferdig på tvers av landegrenser.
Ved manglende overholdelse av våre etiske retningslinjer vil vi bidra til å etablere en plan for å oppnå fullt samsvar og tette hullene.
Vi vil også følge opp våre leverandører med egne rutiner og punkter rundt aktsomhet ved våre periodiske leverandørevalueringer.
I henhold til loven vil vi innen 30. juni 2023 offentliggjøre en årlig redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger. Det vil du finne på denne hjemmesiden.

 

INFORMASJONSPLIKT

Fra og med 1. juli 2022 har vi informasjonsplikt i forhold til Åpenhetsloven.
Dette betyr at alle kan be om informasjon om hvordan vi håndterer de faktiske og mulige negative konsekvensene vi kartlegger og vurderer gjennom
risiko- og aktsomhetsvurderingene.
Vi tar åpenhetsloven på alvor. Med dette mener vi at arbeidet med å utarbeide rutiner for aktsomhetsvurderinger er i gang, og arbeidet med kartlegging 
av våre leverandør-kjeder i er gang, -samt at våre verdier er godt forankret i ledelsen og i resten av organisasjonen.


Du kan kontakte oss ved å sende e-post til post@sifag.no / lae@sifag.no (QA-ansv.)

Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig.
 

Redgjørelse for aktsomhetsvurderinger rapporteringsåret 2023

Vår aktsomhetsrapport for 2023 ihht. Vår åpenhetslov-forpliktelse av.01.07.2022-30.06.2024
Redgjørelse for aktsomhetsvurderinger rapporteringsåret 2022

Vår aktomhetsrapport for 2022 ihht. Vår åpenhetslov-forpliktelse av.01.07.2022.