Informasjonskapsler brukes for måling, annonsering og optimalisering. Ved å bruke nettstedet godtar du våre personvern- og sikkerhetsvilkår. Jeg forstår

Sustainability

FN:S Bærekraftmål


Indutrade har signert UN Sustainability Initiative Global Compact (UNGC), som fungerer som rammeverket for vårt bærekraftsarbeid. Gjennom dette forplikter vi oss til å jobbe med initiativets ti prinsipper for bærekraftig utvikling innen menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjon.

Sosial bærekraft


Sigum Fagerberg har en nullvisjon for skader og ulykker som medfører medisinsk behandling eller sykefravær for våre ansatte.
Gode HMS-rutiner sikrer våre medarbeidere både på vårt verksted og lager, -og på våre kontorer en trygg arbeidshverdag.

Sigum Fagerberg er stolte av våre engasjerte og motiverte medarbeidere. De er vår aller viktigste ressurs. For å ta vare på dem har Sigum Fagerberg satt seg et mål om minst 80% medarbeidertilfredshet. 

Sigum Fagerberg ønsker å bidra positivt i vårt nærmiljø, derfor har vi, i samarbeid med lokale instanser, hatt personer med behov for arbeidsutprøvning, på praksis hos oss. Vi mener at vi alle har et felles ansvar for å bidra under mål.8 i FN`s bærekraftplan, om anstendig arbeid og økonomisk vekst.


Bærekraftig økonomisk vekst


Sigum Fagerberg jobber for et trygt, ikke-diskriminerende og stimulerende arbeidsmiljø. For å lykkes med dette viktige arbeidet, er derfor bærekrafig vekst og stabil inntjening viktig for Sigum Fagerberg. Dette innebærer å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Den grønneste ventil-leverandøren i Norge!


Sigum Fagerberg jobber for å finne de beste løsningene for våre kunder. Vi mener vi kan sammen med våre samarbeidspartnere kan tilby gode energibesparende løsninger for våre kunder i et vidt spekter av bransjer.