Informasjonskapsler brukes for måling, annonsering og optimalisering. Ved å bruke nettstedet godtar du våre personvern- og sikkerhetsvilkår. Jeg forstår

Tilpassede spesialløsninger

Maxx er Europas ledende spesialister på prøvetaking og produserer en lang rekke spesialløsninger. 

 

Prøvetakere for analyse av mikroplast, spor av plantevernmidler eller antibiotika.

 

Sekundær prøvetaking: Prøvetakere for enklere håndtering ved store eller varierende volum. Døgnblandeprøver tas i en dagtank med stort volum, f.eks 30 liter. Ved dagens slutt starter automatisk en omrøring før nye representative prøver tas fra dagtanken over i en eller flere mindre og mer letthåndterlige prøveflasker for analyse. Deretter tømmes dagtank, rengjøres og er klar for neste dag.

Ingen håndtering av tunge prøvecontainere, ingen manuell omrøring, ingen søl ved fylling til mindre flasker- Rett og slett bedre arbeidsmiljø.

 

Doseringssystem med variabelt volum styrt fra 4-20 mA fra vannmåler, dess større mengde dess større prøve tas.

 

Prøvetakere med vannspyling av doseringskammer og slanger, f.eks ved krystalliserende medier.

 

Hermetisk lukkede systemer for giftige eller skadelige medier. 

 

Prøvetakere med booster-funksjon for høye sugehøyder.

 

Prøvetakere med ekstra store prøvecontainere f.eks 60 liter.

 

Komplette analysestasjoner med valgfri instrumentering; pH, temperatur etc.. 

 

Prøvetakere med automatisk omrøring.

 

Prøvetakere med flere kammer med selvrengjøring og tømming. Gir f.eks døgnblandeprøver fra siste 16 dager som kan tas ut for analyse ved behov. Når alle flasker er fulle tømmes og rengjøres flaske 1 og prosessen starter på nytt. 

Les mer på www.provetaker.no  

 


Tilbehør
Manualer
Tegninger
3D
Bilder
Sertifikater